14
Paul Enia Barnabas La Rohi Iconium
Na rani Paul enia Barnabas la lo toho Iconium, la unu na ima lotu nona Jew, ale la retivujavujangi peresi na suiha mo vaia vao tavera jea matea isana Jew peresi la haratu la tamlohi r̃or̃oha la rasua. Pani Jew sei la sopo rasua, la ari posposi la haratu la tamlohi r̃or̃oha, ale la komo na r̃omira la meresahi isan Paul enia Barnabas.
Mo vaia la toho mo peravu atu, ale la retivujavujangi mo sopo te matahu hinira, ale la vereuli na r̃omr̃uhu non Moli. Ale Moli mo vujangia vara nona retisohai sei mo varar̃uhu matan mo sile na suiha isana nona vahar̃ule vara la er̃i vai na matamata tavera peresi na hinau mar̃urahi. Pani tamlohi hin taon tavera atu la patumasa, hai la turu peresi la Jew atu, ale hai la turu peresi la vahar̃ule atu.
Vao matea mata Jew peresi la haratu la tamlohi r̃or̃oha peresi na nora tamlohi tatavera la hatihia vara la pa vailejlejira, ale la pa parura, pani Paul enia Barnabas lara la levosahia, la rovo la vano na jara tavera Lycaonia, ale isan la taon tavera atu Lystra enia Derbe peresi na jara r̃alihi ea, ale la retivujavujangi na Retir̃uhu ea.
Paul Enia Barnabas La Rohi Lystra Enia Derbe
La pa lo toho atu Lystra la mai tataholo na tamlohi papao matea, mo vora palona la sati ale mo sopo lo hahau na maurina. Tamlohi atu mo lo tapurongo mo r̃uhu na retivujavujangi non Paul, ale Paul mo hitea ale mo hitevosahia vara enia mo rasua vara enia i er̃i r̃uhu. 10 Ale Paul mo verea isana na leo tavera matea mara, “O turu!” ale tamlohi atu mo turu tataholo mo tapulo hahau.
11 Ale vao atu lara la hite hinau atu Paul mo vaia, la ulo na leon Lycaonia lara, “La tamlohi nike enira god sei la tai na tuka la pala na epe tamlohi!” 12 La tapulo tovi Barnabas vara Zeus sei god nona mara Greek, ale Paul enia god sei Hermes matan enia mo lo sile na retireti. 13 Temple non Zeus mo lo toho na jingoima ropen taon tavera atu. Ale nona pr̃is peresi na vao la lavi na buluk peresi na r̃ongor̃ongo la vaira na vira pahai, ale la lavira la vano na mataruan taon tavera atu, ale la tatamahu vara la pa vai na malamalai isan la vahar̃ule atu.
14 Pani Barnabas enia Paul lara la rongovosahi na sava la lo verea, la r̃ari na nora ruru ale la maro la vano na livuhan vao atu la lo ulo lara, 15 “La tapala, ka lo vai la hinau sei mata sava? Kamam tamlohi sohemim purongo. Kama mai matan vara kama sile na Retir̃uhu isamim matan vara ha pa vahar̃i na hinau la sopo r̃uhu, ale ha posi mai isan God sei mo mauri mo vai na tuka, varama, tasi peresi na hinau tari sei la lo toho hinira. 16 Tuai mo tinar̃ihia vara la haratu la sopo levosahi God na jara tari la er̃i usuri na masalora, 17 pani mo vujangia vara enia mo lo mauri na hina r̃uhu mo lo vaira sohena usa mo jovi na masapa ale hanhani la r̃uhu, ale ka masu na hanhani ka avulahi matana.”
18 Pani hina purongo hin haratu, Paul enia Barnabas mariviti la sopo er̃i horo la vao atu vara la sopo vai na malamalai isara.
19 Pani Jew hai la tai Antioch peresi Iconium, la mai la posi na r̃omin la vao atu la meresahi hinira, ale la paru Paul ale la reve tahitahia mo malue hin taon tavera atu matan la r̃omi vara mo mate. 20 Pani tamlohi rasua lara la lo turu r̃alihia, Paul mo mele turu ale mo mele unu hin taon tavera atu. Ale na rani tinapua matana, Paul enia Barnabas la malue la vano matan Derbe.
Paul Enia Barnabas La Sivo Antioch Matan Syria
21 Paul enia Barnabas lara la retivujavujangi na taon tavera matan Derbe la vai na tamlohi usuri matuvana. La mele hilu la sivo Lystra, Iconium ale la mele sahe Antioch matan Pisidia, 22 ale hin la jara atu la tueni na rasua nona tamlohi usuri. La retituetuenira vara la turu r̃ilangi na nora rasua, ale la vere mamahunia isara lara, “R̃a pa unu hin mauri atu God mo aulu hinia na malele rani r̃ilangi matuvana.” 23 Paul enia Barnabas la vir̃oni na patu tamlohi mata kilau na vao kalesia tari, ale na usiusi peresi na tapuhoro hanhani la taura na liman Moli sei la lo tau na nora rasua hinia. 24 Moiso la mele sivo roto Pisidia vavano la tikeli Pamphylia. 25 Hin jara atu la mele retivujavujangi Perga moiso la sivo Attalia.
26 La malue hin jara atu la vele na boti la vano Antioch matan Syria, jara atu sei la lo tapulo na nora hahau ea, jara sei la taura na liman r̃omr̃uhu non God ea matan voko sei la isoiso hinia natu. 27 Lara la pala, la tovi matavuhi na vao kalesia na jara matea, ale la vereuli vevuhi na sava God mo vaia isara ale sohena sava mo roi na malele mata rasua isan la haratu la tamlohi r̃or̃oha. 28 Ale la lo toho peresi na tamlohi usuri Antioch mo peravu makomona.