^
1 Thessalonians
Nora Rasua
R̃omr̃omi Non Paul
Posposi Atu God Mo Opoia
Rani Sei Moli I Pa Mele Mai Hinia
Isoiso Rani
Isoiso Retireti
Usiusi Non Paul