3
AJon Baptais eutaut hǝn nap̃isal
(Mak 1.1-8; Luk 3.1-18; Jon 1.19-28)
Len nǝboŋ galenan, aJon Baptais egǝm vi lan naut masmas tob̃ǝb̃esw a Jutea. Etub̃at kel ur napisulan siGot. Ike, “Mitipair dan nǝsaan samito husur natohan pipihabǝlan aGot len nǝmav egǝm pǝpadaŋ.”
Husur gai boh, ahai kelkel ur aIsaiah tosor husuri ke,
“Nadoldol sua satokai len naut masmas tob̃ǝb̃esw,
‘Mǝteutaut hǝn nap̃isal m̃os Nasub̃,
gol nap̃isal san gail linor.’ ”* Isa 40.3
AJon m̃au esun nahurabat lotovaii hǝn nasivurhǝt nǝkamel, mai etutuṽ hǝn nǝhau tutuṽ hǝn nahurhub̃uluk.* 2Ki 1.8 Ihan taṽtaṽor, ihan nalokust mai nǝhani.* Nalokust ehun natohtohlomǝtu, naJu gail lotolǝboi lǝb̃ihanhani. Nǝhani evi natit tohehe masuṽ topat len naim sesukapak gail. Beti alat a Jerusalem mai a Jutea mai naut todar vis Nawisel Jortan, luvan van hǝni. Ale ibaptais hǝn galito len Nawisel Jortan nǝboŋ lotokel vǝhot nǝsaan salit gail.
Nǝboŋ toris naFarisi mai naSattiusi gail lotosob̃ur lotogǝm hǝn lǝb̃ibaptais, ikel mai galit ke, “Anatun nǝm̃at gail! Len naut egai nasoruan ta Kris ike nǝvaipa tovi nǝm̃at tosa. Len nǝnauan seJu gail, nǝm̃at isa masuṽ hum natǝmat toil a m̃o hǝni. Ase ikel nalǝlǝgauan mai gamito hǝn mǝtb̃igam dan nab̃iltilol paŋpaŋ b̃egǝmai? Len nǝmauran samito mitiṽan hǝn naṽite tinor hǝn nǝpairan samito dan nǝsaan. Samtinau ke mǝtolǝboi mǝtb̃ikel mai gamit gabag ke, ‘Asike datupanis, aApraham evi atǝmadato ta sutuai.’ Husur nukel mai gamit ke, aGot elǝboi b̃ilav nǝvat galegai ŋai, ale gol ke legǝm vi pasusan siApraham! 10 AGot esum̃an naulum̃an toutaut tia hǝn b̃itai nǝkadhuhai gail hǝn nakuvkuv; nǝhai p̃isi lǝsǝṽan hǝn naṽit tovoi, gai dereh titaii, bar hǝn gail vi lan nǝhab. 11 Ginau nubaptais hǝn gamit hǝn nǝwai sil nǝpairan dan nǝsaan samito. Avil avan sua satogǝmai tohusur ginau, idaŋ am sǝhor ginau, ginau novi naut kǝmas ŋai, nǝsanor kasi hǝn nǝb̃isah rub̃at nǝhau hǝn naributbut san. Evi slev gail lotosah rub̃at nǝhau hǝn naributbut silat lotovi lohoim, ale naslev evi naut kǝmas len nǝnauan salit gail. Gai dereh tibaptais hǝn gamito hǝn aNunun aGot mai nǝhab. 12 Gai esum̃an naulum̃an topat nǝhai rivrivhai hǝn b̃epǝpehun namisurhuwit dan nasugut nawit tomasmas. Dereh tib̃on hǝn namisurhuwit len natuhim han, be tepǝŋas nasugut nawit tosa len nǝhab todǝdas nǝmatan.”
Nǝbaptaisan siYesu
(Mak 1.9-11; Luk 3.21-22)
13 Beti aYesu egǝm len naut a Kalili vi lan Nawisel Jortan hǝn aJon b̃ibaptais hǝni. 14 Avil aJon isor tasi, ike, “Satimaienan, nǝsanor hum gaiug. Ivoi am ke gaiug m̃au gibaptais hǝn ginau, gol ke gogǝm hǝn ginau mabe?” 15 Ris aYesu tosor vari ke, “Gidam̃ hǝn nǝb̃ibaptais gagai, husur inor hǝn darb̃igol natit p̃isi tonor, aGot tolǝŋoni.” Beti aJon idam̃ hǝn b̃ibaptais hǝni. 16 Nǝboŋ aJon tobaptais hǝni tonoŋ, vǝha-sua ŋai aYesu evi mǝhat dan nǝwai. Nǝmav esǝŋav m̃osi ale eris aNunun aGot togǝm vi pan hum nǝtav,§ Nǝtav ehum navimal be epǝhapǝhw. ale egǝm toh lan. 17 Ale nadoldol len nǝmav ike, “Anatugw ulum̃an bogai notolǝmas buni. Nohǝhaṽur masuṽ hǝni.”* Psa 2.7; Isa 42.1

*3:3: Isa 40.3

*3:4: 2Ki 1.8

*3:4: Nalokust ehun natohtohlomǝtu, naJu gail lotolǝboi lǝb̃ihanhani. Nǝhani evi natit tohehe masuṽ topat len naim sesukapak gail.

3:7: Len naut egai nasoruan ta Kris ike nǝvaipa tovi nǝm̃at tosa. Len nǝnauan seJu gail, nǝm̃at isa masuṽ hum natǝmat toil a m̃o hǝni.

3:11: Evi slev gail lotosah rub̃at nǝhau hǝn naributbut silat lotovi lohoim, ale naslev evi naut kǝmas len nǝnauan salit gail.

§3:16: Nǝtav ehum navimal be epǝhapǝhw.

*3:17: Psa 2.7; Isa 42.1